Dlaczego mikroelektronika?

Dlaczego mikroelektronika

Zakres zastosowań urządzeń nano- i mikroelektoniki jest bardzo szeroki, wychodzący daleko poza budowę systemów cyfrowych, np. sieci komputerowych. Urządzenia takie stosuje się między innymi  do budowy ogniw fotowoltaicznych, w produkcji ekranów ciekłokrystalicznych i analizatorów obrazu, w konstrukcjach urządzeń wykorzystywanych w technologii plazmowej oraz urządzeń mających wpływ na nasze zdrowie - np. tworzenie biosensorów i instrumentów służących do kontroli procesów biologicznych na poziomie komórkowym. 

Już obecnie w praktyce używa się układów 35 nm, zaś w najbliższych 10-15 latach stosowane w nich technologie krzemowe wejdą w „erę okołomolekularną” (technologie rzędu 25 nm) [1].  W 2004 r. produkcja światowego przemysłu półprzewodnikowego osiągnęła poziom 250 mld euro, podczas gdy globalna wartość rynku systemów elektronicznych i usług opartych i wykorzystujących mikroelektronikę  przekraczała niewyobrażalną kwotę 6×1012 euro [2].  W 2008 roku światowy rynek mikroelektroniki odpowiadał za produkcję wartą 180 mld euro, w tym nowe technologie najliczniej wykorzystywane były w dziedzinach elektronicznego przetwarzania danych i branży telekomunikacyjnej [3].  W omawianym okresie w Europie, branżą o największej sprzedaży w dziedzinie mikroelektroniki (19% wartości tego rynku) był sektor motoryzacyjny. W 2007 roku z ogólnoświatowych nakładów na mikroelektronikę w wysokości ok. 28 mld euro, niespełna 3 mld euro przypadało na inwestycje w Europie, podczas gdy w Azji osiągnęły one poziom 13,4 mld euro.

Eksperci Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii podkreślają konieczność powołania Polskiej Platformy Zastosowań Technologii Mikro- i Nanoelektronicznych, która pozwoliłaby m.in. na utworzenie sieci współpracy podmiotów zaangażowanych w projektowanie układów i systemów scalonych oraz mikrosystemów wbudowanych [4].

Źródło:

  • [1] Wojnicka E. (red.): „Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
  • [2] Grabiec P., Rogalski A.: „Elektronika i fotonika w Polsce”; źródło: http://fundacjarozwojunauki.pl/res/Tom2/8_Grabiec,%20Rogalski.pdf
  • [3] “Preparing for our future: developing a common strategy for key enabling technologies in the EU. Current situation of key enabling technologies in Europe”, European Commission Staff Working Document; SEC (2009) 1257 final.
  • [4] „Foresight technologiczny przemysłu Insight 2030. Streszczenie analizy końcowej”, Wyd. IZTECH, Warszawa 2011.