Fundusze na mikroelektronika

  • Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 https://www.efs.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Documents/projekt_POWER_06092013.pdf
  • Horizon 2020 is the financial instrument implementing the Innovation Union, a Europe 2020 flagship initiative aimed at securing Europe's global competitiveness. Running from 2014 to 2020 with a budget of just over €70 billion1, the EU’s new programme for research and innovation is...
  •  Jeśli chodzi o nakłady na badania i rozwój (B+R), liczbę innowacyjnych firm oraz udział przedsiębiorców w finansowaniu prac B+R, ostatnie lata to prawdziwy przełom - komentuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka w rządowym blogu ostatnie dane GUS....
  • Na co: projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projekt...
  • PARP ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Wniosek o udzielenie pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcie należy złożyć poprzez zarejestrowanie wersji elektronicznej na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 2 lipca 2013...