O projekcie

Cele projektu
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii  zainicjowała projekt „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która uzyskała wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ... więcej »
Technologie KET
Analizując zmiany zachodzące na rynkach globalnych, które bezpośrednio wpływają na kształt i potencjał różnych gałęzi przemysłu, Komisja Europejska (KE) zidentyfikowała technologie o strategicznym znaczeniu dla przyszłego rozwoju gospodarczego UE, określając je mianem tzw. kluczowych technologii wspomagających (KET, od ang.: „Key Enabling Technologies”). ... więcej »
Zakres zastosowań urządzeń nano- i mikroelektoniki jest bardzo szeroki, wychodzący daleko poza budowę systemów cyfrowych, np. sieci komputerowych. Urządzenia takie stosuje się między innymi  do budowy ogniw fotowoltaicznych, w produkcji ekranów ciekłokrystalicznych i analizatorów obrazu, w konstrukcjach urządzeń wykorzystywanych w technologii plazmowej...
Platforma wiedzy
Kierując się znaczeniem rozwoju działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i przedsiębiorczości w zakresie fotoniki dla wzrostu pozycji konkurencyjnej krajowej gospodarki na rynku globalnym, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii uruchomiła pierwszą w Polsce internetową platformę wiedzy dedykowaną fotonice. ... więcej »
Publikacje
  • „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kluczowych technologii”
  • „Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE”

więcej »