Ochrona wynalazków i wyników prac badawczych w praktyce

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii objęła patronatem warsztaty organizowane przez Fundację  JWP pod hasłem „Ochrona wynalazków i wyników prac badawczych w praktyce”.

Jakie prawa przysługują twórcy wynalazku, a jakie organizacji badawczej? To pytanie jest szczególnie ważne w kontekście obecnej dyskusji nad proponowanym „uwłaszczeniem” pracowników naukowych na prawach własności intelektualnej. O tym i o innych zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej w organizacjach badawczo-rozwojowych opowiedzą podczas warsztatów Fundacji JWP doświadczeni rzecznicy patentowi Dorota Rzążewska i Iwona Płodzich – Hennig. Prowadzące przybliżą uczestnikom zagadnienia obejmujące między innymi różne sposoby ochrony wynalazków i procedury rejestracyjne. Doradzą też jak planować strategię patentową by była efektywna oraz opowiedzą o badaniach patentowych, wciąż niedocenianym źródle wiedzy.

Na warsztatach będzie można dowiedzieć się także:
- Jak chronić własności intelektualną w organizacjach badawczo-rozwojowych?
- Know-how, patent, wzór użytkowy – jak najlepiej ochronić innowacyjne rozwiązanie?
- Wynalazki biotechnologiczne i farmaceutyczne – co je wyróżnia?
- Jak dobrać efektywną strategię patentową?
- Czy badania patentowe mogą być cennym źródłem wiedzy naukowej?
- Zgłoszenie patentowe a publikacja naukowa – o czym pamiętać?
- Jak czerpać zysk z patentu?

Warsztaty są skierowane przede wszystkim do pracowników działów B+R,  pracowników naukowych,  doktorantów, pracowników instytutów badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu.

Odbędą się one w Warszawie, 5 czerwca 2013 r., w Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Żwirki i Wigury 101, sala 4.31, IV piętro. Spotkanie rozpoczyna się o g. 10.00 i trwa do 15.00.

Udział w warsztatach jest bezpłatny po rejestracji na stronie www.jwp-fundacja.pl
Dodatkowych informacji udziela:
p. Gabriela Małecka
gabriela.malecka@jwp-fundacja.pl
tel.: 22 436 05 07

http://www.jwp-fundacja.pl