Jesteś w: NAUKA
Pozostałe działy:

Zdumiewający obraz najmniejszej pierścieniowatej struktury

W 2009 roku IBM przesunął granice mikroskopii powierzchniowej – powstała wówczas technika bezkontaktowej mikroskopii sił atomowych (AFM – atomic force microscopy), która umożliwiła analizę pojedynczych atomów w molekułach. Opierając się na tej technice, naukowcy z IBM pracowali nad  uzyskaniem obrazu przesuwających się ładunków elektrycznych w pojedynczej molekule za pomocą mikroskopii sił z sondą Kelvina (KPFM - Kelvin Probe Force Microscopy).

Ten sam zespół naukowców właśnie zakończył badania prowadzone wspólnie z Royal Society of Chemistry (RSC) oraz University of Warwick. Owe badania dotyczyły uzyskania obrazu syntetycznej molekuły o nazwie Olympicene (nazwa pochodzi od symbolu Olimpijskiego, do którego molekuła jest podobna) w taki sposób, aby możliwe było manipulowanie pojedynczymi atomami wodoru.

Wyjątkową cechą tej techniki jest fakt, iż pozwala ona na uzyskanie obrazu pojedynczej molekuły, a nie, tak jak w przypadku innych technik, obrazu molekuły będącej częścią masy krystalicznej. Co ważniejsze, przebieg badania udowodnił, iż ostrze AFM może zostać użyte w celu indukowania reakcji, np. tworzenia wiązań.

Ponadto Leo Gross, naukowiec z IBM w Zurichu, dostrzega niezwykły potencjał KPFM wynikający z tego badania. Planuje posłużyć się możliwością uzyskiwania obrazu przesuwających i rozdzielających się ładunków elektrycznych w celu zbadania molekuł do produkcji organicznych ogniw słonecznych.

Źródło: http://phys.org/news/2012-05-stunning-image-smallest-five-ringed.html