Jesteś w: USŁUGI DORADCZE

Zgłoś zapotrzebowanie

Procedura uzyskania usługi w ramach Programu Usług Doradczych Izby

 1. Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem usługi doradczej wypełnia druk „Zapotrzebowania na usługę doradczą” i wysyła lub dostarcza osobiście do siedziby Izby:

  Biuro Projektu, ul. Czackiego 7/9, 00-043 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Program Usług Doradczych”.

 2. Do ww. druku zapotrzebowania przedsiębiorca załącza kopię dokumentu rejestracyjnego firmy, a w sytuacji gdy kopię dokumentu rejestracyjnego firmy wydano później niż 6 miesięcy przed dniem złożenia zapotrzebowania, przedsiębiorca załącza wypełniony druk pn.: „Oświadczenie o aktualności danych adresowych”.
 3. Pracownik Izby w ciągu 7 dni od otrzymania ww. druku zapotrzebowania dokonuje oceny formalnej i merytorycznej. Po tym terminie pracownik Izby skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu:
  1. przekazania prośby o dokonanie niezbędnych korekt nadesłanych dokumentów, lub
  2. ustalenia szczegółowego zakresu usługi, terminu jej wykonania, określenia ostatecznej wartości usługi  oraz wyboru eksperta do jej wykonania.
 4. Pracownik Izby informuje Wnioskodawcę o ostatecznym przyjęciu zapotrzebowania do realizacji i warunkach wykonania usługi przesyłając druk „Potwierdzenie przyjęcia zapotrzebowania”.
 5. Przed wykonaniem usługi Izba zawiera odpowiednią umowę z przedsiębiorcą (tj. Wnioskodawcą) oraz z ekspertem (świadczącym usługę).
 6. Po wykonaniu usługi przez eksperta i przyjęcia przez Izbę wypełnionego przez niego „Sprawozdania końcowego z wykonania usługi”.
Dokumenty do pobrania

 • Karta Ekspertapobierz
 • Kosztorys usługi doradczejpobierz
 • Odrzucenie zgłoszeniapobierz
 • Oświadczenie Przedsiębiorcy o aktualności danychpobierz
 • Oświadczenie Przedsiębiorcy o wykonaniu usługipobierz
 • Porozumienie z Ekspertem pobierz
 • Przyjęcie zgłoszenia pobierz
 • Rachunek Eksperta – EXCEL pobierz
 • Rachunek Eksperta – WORD pobierz
 • Sprawozdanie końcowe eksperta pobierz
 • Stawki godzinowe dla Ekspertów pobierz
 • Umowa z Ekspertem pobierz
 • Umowa z Przedsiębiorcą pobierz
 • Załącznik do zgłoszenia zapotrzebowania pobierz
 • Zgłoszenie zapotrzebowania pobierz